متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
آیا شما هم با مشکل انتخاب یا طراحی پشت زمینه ی دسکتاپتان مواجه شده اید ؟ مشکلی که به این سادگی ها قالب حل نیست ؟ اشکالی ندارد فقط پنج دقیقه و نه بیشتر وقت بگذارید و یک طرح عالی و خوب در برنامه ی Paint برای خود درست کنید.