متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
شرکت بازی سازی Electronic Arts از شماره ی بعدی سری زیبای SimCity چند وقت پیش پرده برداری کرد و در رابطه با این اثر افزود که " بازی Simcity برای اجرا به شبکه ی اینترنت نیاز دارد و بازیکنان باید به طور مداوم به شبکه ی اینترنت متصل باشند تا بتوانند بازی را اجرا کنند"