متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
Smart Lock، محصول جدید شرکت August است که طبق گزارشات، بسیار هوشمندتر از سایر موارد مشابه عمل می کند. مسئولان این شرکت اعلام کرده اند که به زودی دستگاهی به نام Connect را معرفی خواهند نمود که به Smart Lock اجازه اتصال به اینترنت را خواهد داد. در حال حاضر، Smart Lock از تکنولوژی بلوتوث استفاده می کند که باعث می شود کاربر را محدود به فضای خاصی نماید. اما به وسیله اینترنت، صاحبان قادر خواهند بود تا از فواصل بسیار دور دستگاه خود را قفل یا باز نمایند.