متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
شرکت چینی که محصولات Foxconn را تولید میکرد بخاطر خودکشی های پیاپی دچار برشکستگی و مشکل شده است و همین موضوع باعث ایجاد مشکل برای شرکت Foxconn شده است