متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اگر فردی از دیوارهای امنیتی کامپیوتر شما بگذرد، احتمالا نمی‌خواهد شما از این موضوع باخبر شوید. اگر افراد دیگر بتوانند بدون رضایت شما از کامپیوترتان استفاده کنند اوضاع ممکن است بسیار بدتر از چیزی شود که فکرش را می‌کنید. اما چگونه می‌توان دریافت که کنترل کامپیوتر در اختیار فرد دیگری قرار گرفته؟