متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
از WiiMoteتان به عنوان گیمپد برای تبلت یا تلفن اندرویدتان استفاده کنید. صفحات لمسی برای برخی از بازیها عالی هستند، ولی برای بقیه فقط به پاسخ لامسه ای نیاز دارند.