حتما براي شما اين اتفاق پيش آمده است كه بخواهيد يك صفحه از كتاب يا هر صفحه نوشته شده اسكن شده را به متن تبديل كنيد.يا اينكه از يك صفحه مجله خوشتان آمده اما احساس ميكنيد كه با اسكن كردن آن تنها تصويري از آن داريد و نمي توانيد آن را براي دوستانتان ايميل كنيد.
مشكل شما توسط اين نرم افزار Readiris به راحتي قابل حل است.اين نرم افزار يكي از قوي ترين نرم افزار هاي OCR است كه تا كنون بيش از ده ميليون نسخه از آن در سرتا سر جهان به فروش رسيده است.

OCR چيست؟

فرض كنيد ما متني داريم كه مي خواهيم آن را وارد كامپيوتر كنيم تا بتوانيم حد اقل تغييراتي را در آن اعمال كنيم .اولين روش كه به ذهن مي آيد اينست كه آن را به تابپيست بدهيم كه البته اين روش خوبي است كه زمان بر است و ساير جزئيات آن صفحه مثل رنگ قلم ،پس زمينه و…در انتقال متن به سيستم حفظ نمي شود.
تنها راهي كه قابليت هاي بالا را با خود به همراه دارد اينست كه متن را توسط اسكنر اسكن كنيم. در اين صورت متن ما همانطوري كه ميبينيم وارد سيستم مي شود اما قابليت Editصفحات براي آن و جود ندارد.در واقع بايد اين تصوير اسكن شده به يك صفحه قابل پردازش تبديل شد كه همين قابل پردازش بودن صفحات اسكن شده موضوع اصلي OCR است.
نسخه جديد اين نرم افزار كه براي كشور هاي خاور ميانه طراحي شده علاوه بر زبان انگليسي از زبان هاي عربي ، فارسي ، اردو و….هم پشتيباني مي كند.
شما ميتوانيد با استفاده و نصب اين نرم افزار كاربردي متن خود را اسكن و سپس با تبديل آن به متن قابل ويرايش ،هرگونه تغييراتي را بوجود آوريد.

راهنمايي هايي براي بهره مندي از نرم افزارReadiris:

1. پس از نصب نرم افزارReadiris ، اسكنر خود را در نرم افزار تنظيم كنيد و و عمليات اسكن كردن متون را توسط نرم افزار انجام دهيد
2. برخي از فونت هاي غير استاندارد فاسي با شكل هاي پيچيده هندسي ممكن است براي اين نرم افزار قابل شناسايي نباشند.

معايب برنامه Readiris:
1. سازگار با فونت هاي محدودي است كه كه شامل فونت هاي فارسي نمي باشد.
2. حتمت بايد DPI تصوير بالاي 300 باشد.
3. خروجي اين نرم افزار 100% نيست و حتما بايد نياز به ويرايش داشته باشد.