همان طور که میدانید نابینایان برای خواندن از حس لامسه ی خود کمک میگیرند و خطی که به این منظور استفاده میشود بریل نام دارد. برای اینکه شخص بتواند نوشته را بخواند باید توسط یک دستگاه مکانیکی نوشته را روی کاغذ و مقوا به صورت برجسته ایجاد کنیم.

ساده ترین راهی که سه مبتکر  ،  Yongju Kwa ، Young-Seok Kim ، Dongbin Shin ، Kukil Han پیدا کرده اند این است که نقاط حروف را از قبل روی یک نوار بکوبیم، این نوار قابلیت چسبیدن روی سطوح مختلف را داشته باشد و بعد از چسباندن نوار به اندازه ی دلخواه، کافی است نقاط مورد نظر را فشار دهیم تا حروف و علائم شکل بگیرد.

ابتکار ساده ایست ولی برای نابینایان کار ارزشمندی به شمار میرود. با این نوارها میتوانید روی بطری ها، مناطقی که ورود به آنها خطرناک است ، روی دیوارها و حتی روی دکمه های آسانسور یادداشت های ضروری و پیام های مورد نظر خود را قرار دهید.

 

منبع:

yankodesign