سلام
در این آموزش قصد داریم نوشته ای گلاسه و زیبا را با استفاده از استایل ها ایجاد کنیم.

مرحله اول

ابتدا با استفاده از گرادینت ها ( Gradient Radial )، پشت زمینه خود را سلیقه ای ایجاد کنید. ما در پشت زمینه خود از این رنگ ها استفاده کرده ایم:

Color : #2e5b15
Color 2 : #103533
Color 3 : #090e13

مرحله دوم

حال با استفاده از فونت Adobe Caslon Pro کلمه مورد نظر خود را بنویسید. در این عکس از حرف Q استفاده می کنیم. حرف با رنگ #41a993 نوشته شده است.

مرحله سوم

حال وقت آن رسیده تا متن را با استایل های خود زیبا کنیم. روی لایه کلیک راست کرده و مراحل زیر را کاملا دقیق دنبال کنید :

– Blending Options Custom –
Fill Opacity : 17

– Drop Shadow –

Blend Mode : Multiply
Opacity : 59
Color : #000000
Distance : 0
Spread : 0
Size : 35

– Inner Shadow –

Blend Mode : Screen
Color : #adffed
Opacity : 75%
Distance : 0
Choke : 0
Size : 8

 – Outer Glow  – 

Blend Mode : Overlay
Color : #a8ff84
Opacity : 25
Noise : 0
Technique : Softer
Spread : 0
Size : 32
– Inner Glow –

Blend Mode : Overlay
Opacity : 39
Noise : 0
Color : #83CFC9
Technique : Softer
Source : center
Choke : 27
Size : 13


– Bevel And Emboss –

Style : Inner Bevel
Technique : Smooth
Direction : Up
Size : 10
Soften : 0


– Satin –

Blend Mode : Multiply
Opacity : 50
Color : #
Angle : 19
Distance : 11
Size : 14


-Stroke –

Size : 1px
Position : Outside
Opacity : 44
Color : #9bffc8

مرحله چهارم

حال با نگه داشتن کلید CTRL و کلیک بر روی لایه Q دور لایه را انتخاب کنید. یک لایه جدید ایجاد کنید ( CTRL+SHIFT+N ) و با استفاده از گرادینت ، با رنگ های سفید و نا مرئی ، از بالا به پایین لایه را سفید و نامرئی کنید. سپس حالت آن را روی Overlay قرار دهید. ( در منوی Layers ) همانند عکس روبرو :

مرحله پنجم

دوباره مرحله بالا را تکرار کنید. اما اینبار رنگ سفید را بالا قرار دهید و حالت آن را روی Normal قرار داده و Opacity آن را روی 40 قرار دهید.

مرحله ششم

حال ، قسمت بالایی لایه را با استفاده از ابزار Marquee انتخاب کنید. سپس با کلیک روی قسمت انتخابی و انتخاب Select Inverse قسمت دیگر را انتخاب کنید. همانند شکل رو برو :

کار تمام است. با اندکی کار بر روی عکس می توانید طرح خود را جلا دهید :