از نشانه های کاربران حرفه ای سرعت عمل آنها در استفاده از کلیدهای میانبر در برنامه های مختلف است. در ادامه به معرفی چند کلید میانبر مشترک و کاربردی در  بیشتر ویرایشگرهای متن می پردازیم ، که این امکان را به شما می دهند تا کار خود را با سرعت بیشتری انجام دهید.

کلیدهای میانبر ویرایشگرهای متن

کلیدهای Ctrl + جهت راست – انتقال مکان نما به ابتدای کلمه قبلی( در متن فارسی)
دکمه های Ctrl + Backspace  – حذف کلمه سمت چپ مکان نما
دکمهCtrl + Delet  – حذف کلمه سمت راست مکان نما
دکمه های Ctrl +  فلش بالا – حرکت مکان نما به ابتدای پاراگراف.
دکمه های Ctrl + فلش پایین – حرکت مکان نما به انتهای پاراگراف.

کاربران مکینتاش می توانند به جای استفاده از کلید Ctrl  می توانند از Option key استفاده کنند.

کلیدهای میانبر ویرایشگر متن

Home – حرکت مکان نما به ابتدای سطر
End– حرکت مکان نما به انتهای سطری
Ctrl+Home : حرکت مکان نما به ایتدای سند
Ctrl+End– حرکت مکان نما به انتهای سند
Page Up– حرکت مکان نما یک صفحه کامل به بالا
Page Down– حرکت مکان نما یک صفحه کامل به پایین
Shift +کلیدجهت نمای راست – انتخاب کلمات سمت راست مکان نما
Shift +کلیدجهت نمای چپ – انتخاب کلمات سمت چپ مکان نما
Shift+End – انتخاب یک سطر
Shift+Ctrl +جهت نمای راست یا چپ – انتخاب یک واژه ( با نگه داشتن کلید جهت نما می توانید کلمات بیشتری را انتخاب کنبد)
Shift+Ctrl +جهت نمای پایین یا بالا – انتخاب یک پاراگراف
Shift+Home – انتخاب قسمتی از متن که بین مکان نما و ابتدای سطر وجود دارد.
Shift+End – انتخاب قسمتی از متن که بین مکان نما و انتهای سطر وجود دارد.
Shift+Ctrl+Home – انتخاب قسمتی از متن که بین مکان نما و ابتدای سند.
Shift+Ctrl+End– انتخاب قسمتی از متن که بین مکان نما و انتهای سند.

کلیدهای میانبر ویرایشگر متن

Ctrl+A– انتخاب تمام متن
Ctrl+C یا  Ctrl+Insert– کپی کردن متن انتخابی .
Ctrl+X یا  Shift+Delete– برش متن انتخاب شده
Ctrl+V یا  Shift+Insert– جایگذاری متنی که قبلاً کپی یا برش شده
Ctrl+Z – برگرداندن آخرین کار انجام شده
Ctrl+B– ضخیم کردن متن انتخاب شده
Ctrl+I– کج کردن(ایتالیک) فونت متن انتخاب شده
Ctrl+U – خط زیر کردن متن انتخاب شده
Ctrl+F – باز کردن جعبه جستجو

کلیدهای میانبر ویرایشگر متن
Shift+F3 – تغییر حالت فونت انتخاب شده به حروف بزرگ و کوچک و حرف اول بزرگ ( در متن انگلیسی )
Ctrl+O– فراخوانی یک سند جدید
Ctrl+S– ذخیره سازی سند
Ctrl+N– ایجاد یک سند جدید
Ctrl+P – چاپ کردن سند
Alt – با استفاده از این کلید نوار منو ویرایشگر متن فعال می شود و گزینه هایی را جهت انتخاب شما معرفی می کند
Alt+F– فعال شدن منوی File
Alt+E– فعال شدن منوی Edit
Alt+V– فعال شدن منویView

منبع : http://www.howtogeek.com/115664/42-text-editing-keyboard-shortcuts-that-work-almost-everywhere/