پرسش و پاسخ هايي پيرامون آموزش الكترونيكي(نكته ها و آموزه ها)قسمت اول

  • 1389/4/26
  • زهرا معبودی
  • 2

در اين مقاله به توضيح پيرامون مباحث زير مي پردايم:

1. آموزش الكترونيكي يا online چيست؟
2. چرا اين روش يعني آموزش الكترونيكي يا online را پيش گيريم؟
3. بين برنامه هاي ارائه شده به صورت آن لاين و كلاس درس چه تفاوتي وجود دارد؟
4. آموزش الكترونيكي يا online براي چه كساني است؟
5. چگونه مي توان از آموزش اكترونيكب بهره مند شد؟
6. مهم ترين فوائد آموزش الكترونيكي يا online عبارتد از …
7. آموزش هاي تحت وب چگونه است؟
8. آموزش تحت وب براي چه كساني مناسب است؟

در مرحله اول به پاسخ يك سوال اساسي و مهم كه پايه كليه سوالات اين مقاله است مي پردازيم:

آموزش الكترونيكي يا online چيست؟
آموزش اكترونيكي يا online شيوه نويني در آموزش است كه كاربر از طريق اينترنت به تكميل دانسته ها و دانش خود مي پردازد و كليه امتيازاتي كه براي ساير دانشجويان دانشگاه ها وجود دارد براي كاربران online هم وجود دارد با اين تفاوت كه كار بر آموزش الكترونيكي يا online نيازي به حضور در كلاس ندارد و در هر موقعيت زماني و مكاني بدون محدوديت ميتواند به آموزش بپردازد.
دانشجو در اين روش مي تواند سوالات خود را از طريق E-mail و ساير امكانات شبكه پرسيده و پاسخ گيرد.
در اين روش آموزش الكترونيكي يا online دانشجو اگر مطلب و مفهوم درس را نيابد چندين بار بدون هيچ محدوديتي مي تواند درس را مرور كند.

چرا اين روش يعني آموزش الكترونيكي يا online را پيش گيريم؟

1. موجب خلاقيت و كنجكاوي و فعاليت مفيد دانشجو مي شود.
2. دانشجو ياد مي گيرد كه چگونه به تكنولوژي هاي جديد سريع دست پيدا كند.
3. دانشجو ميتواند با شركت در اتاق هاي چت پيرامون مبحث درسي يا … به بحث و تبادل نظر با ديگران بپردازد (چيزي كه كمتر در دانشجويان حضوري ديده مي شود)
4. اين امكان را دارند كه هر زمان كه بخواهند با مدير شبكه يا همان Fcilitator در ارتباط باشد و به سوال و پاسخ بپردازند.
5. براي افرادي كه به دليل شغل و تعهدات كاري قادر به حضور و شركت در كلاس هاي حضوري نيستند.
6. از همه مهم تر اين روش فرصت بسيار مغتنم و مناسبي براي افرادي است كه به دلايل مشكلات عديده اي از جمله مشكلات مكاني و زماني و مالي قادر به رفتن به خارج از كشور براي تحصيل نمي باشند.

بين برنامه هاي ارائه شده به صورت آن لاين و كلاس درس چه تفاوتي وجود دارد؟

1. برنامه هاي كلاس ها در هر دو يكسان است فقط نحوه ارائه دروس متفاوت است.
2. در كلاس هاي آموزش الكترونيكي يا online همه چيز از طريق شبكه هدايت مي شود كه شامل حضور در كلاس هاي اينترنتي يا web chat ودسترسي به يادداشت هاي نمونه و حتي ارتباط زنده با مدير و دست اندر كارا سايت است. در صورتي كه در كلاس هاي رسمي دانشجو براي دستيابي به جزوات و كتاب ها وحضور به موقع در كلاس هاي رسمي نيازمند صرف انرژي زياد وتلاش پي گير است و گاها مشاهده مي كنيم كه صحبت كردن با اساتيد و دير گروه درسي و رئيس دانشگاه در كلاس هاي رسمي و حضوري پديده اي نادر به شمار مي رود.!!

آموزش الكترونيكي يا online براي چه كساني است؟

آموزش الكترونيكي يا online عموما براي همه افراد در هر زمينه و رشته اي با هر سطح سواد آزاد است. در واقع هر فردي مي تواند براي ارضاي نياز هاي آموزشي خود (بدون محدوديت سني و جنسي و…) از آموزش الكترونيكي يا online بهره جويد.

چگونه مي توان از آموزش اكترونيكب بهره مند شد؟

قابل ذكر است كه آموزش الكترونيكي يا online يك روش مفيد سهل الوصول و با كيفيت بالاست كه فقط نيازمند به اين است كه شما برنامه زندگي كاري و شغلي خود را با آن تنظيم كنيد و از اثرات آن بهره مند شويد.(پارسي كتاب)

مهم ترين فوائد آموزش الكترونيكي يا online عبارتد از :

1. ديگر نياز مند صرف وقت براي حضور در كلاس و تطبيق خود با شرايط اجباري موجود در كلاس هاي رسمي وجود ندارد.
2. مي توانيد با استفاده از اينترنت و شبكه با تمام دانشجويان و اساتيد در كل دنيا (گروهي بزرگ تر از دانشگاه) به بحث و تبادل نظر راجع به مباحث بپردازيد.
3. روش هاي مطالعه و آموزشي و برنامه هاي آموزش الكترونيكي يا online كاملا تابع شرايط شما مي باشد.
4. سرعت مطالعه و مرور در دست خود دانشجوست.(همچون كلاس هاي دانشگاه و رسمي حضوري نياز نيست كه طبق گفتار استاد پيش رود و كه هرچه از مطلب را كه متوجه نشود را مجبور باشد بعد از ساعت كلاسي تكميل كند)در واقع در آموزش الكترونيكي يا online زمان و مكان در دست شماست.
5. همچون كلاس هاي رسمي از يك سري سرفصل هاي مشترك و برنامه هاي آموزشي يكسان و منابع و مراجع مشرك بهره مند مي شويد.
6. آموزش و مطالعه از طريق آموزش الكترونيكي يا online باعث مي شود شما طبق فناوري روز پيش رويد كنجكاو تر و انعطاف پذير تر باشيد و از همه مهم تر اطلاعات خود را به روز نگه داريد.(چيزي كه در كلاس هاي رسمي خصوصا براي رشته هاي علوم پايه كمنر يافت مي شود)
7. در پايان هر ترم فرم ارزيابي آنلاين در باره اطلاعات ضروري براي شما ارسال مي شود.
8. در اين روش آموزش الكترونيكي يا online شما از بحث و تبادل نظر در چت روم هاي آموزشي و پرسش و پاسخ از طريق امكانات شبكه همچون ايميل و حتي دانلود جزوات و …برخورداريد. اين روش درصد زيادي به موفقيت شما مي افزايد.
9. در اين روش شما مي توانيد هر تعداد بار مطالب را مرور كرده و از قسمت هايي كه قبلا آموخته شده و گذرانده ايد به راحتي عبور كنيد تا به مبحث اصلي برسيد در صورتي ه در كلاس هاي رسمي و حضوري شما تابع استاد هستيد و بايد طبق ميل و نحوه آموزش استاد خودتان تطابق دهيد.
10. براي هر برنامه (اصولا يك هفته اي ) دير سايت آموزشي كه در آن موضوع مهارت دارد انتخاب شده و ايشان نيز همچون يك استاد در كلاس حضور دارد به بحث و تبادل نظر با دانشجويان مي پردازد. و در اين فرآيند يك هفته اي شما را رهبري و هدايت مي كند و در چت روم ها با دانشجويان در ارتباط است و آموزه ها و نتايج مباحث در اتاق چت ثبت مي شود تا ديگران در هر زماني كه خواستند بتوانند از مطالب استفاده كنند.
11. دانشجويان علاوه بر استفاده و بهره مند شدن از متخصصان آنلاين مي توانند از امكانات offline هم استفاده كنند.
12. در كلاس هاي الكترونيكي يا آنلاين محدوديت هاي كلاس رسمي مثل به موقع حاضر شدن تنبيه و..وجود ندارد(چيزي كه متاسفانه هنوز در برخي كلاس ها حتي دانشگاه هاي معتبر هنوز مشاهده مي شود.)
13. چون در اين روش ارتبات چهره به چهره نيست و ارتباط رويارويي وجود ندارد بسياري از محدوديت هاي اجتماعي در اين روش وجود ندارد.

آموزش هاي تحت وب چگونه است؟

شما امكانات آموزشي خود را كه شامل يك محيط آموزشي شبيه سازي شده است به همراه يك سيستم عامل كامپيوتر دريافت مي كنيد. و طبق شرايط خود و با استقلال كامل به ارزيابي و افزودن علم و دانش به معلومات خود با امكاناتي كه در بالا ذكر شد مي پردازيد.

آموزش تحت وب براي چه كساني مناسب است؟

1. افراد حرفه اي كه به دنبال تازه تر كردن اطلاعات خود از هر طريقي باشند اغلب اين راه را انتخاب مي كنند چون هم سريع و سهل الوصول است و محدوديت زماني و مكاني در آن مطرح نيست.
2. براي افرادي كه براي آموزش تمايل به مستقل بودن و آموزش انفرادي دارند.
3. شركت هايي كه براي آموزش گروهي بزرگ از مردم در مدت زمان كوتاه يا گروه كوچكي براي زمان زيادي برنامه ريزي دارند. اغلب از اين روش بهره مند مي شوند.
4. براي يك گروه از افراد كه شغل مشترك دارند اما مهارت هاي هم سان ندارند از اين طريق براي تبادل آموزه هاي خود مي پردازند.
5. گروه ها و افرادي كه در يك منطقهجغرافيايي نيستند.(گاهي برخي كلاس ها ظاهري بين المللي دارند…اين مدل براي كساني كه امكان رفتن به خارج از كشور ندارند توصيه مي شود و هم اكنون در حال اجراست.)

در بخش دوم اين مقاله به بحث پيزامون موارد زير خواهيم پرداخت:

1. آيا مي توان رشته هاي آنلاين را با استفاده از هر نوع ISP (شركت هاي خدمات اينترنتي )به كار برد؟
2. برخي نكاتي كه دانشجويان بايد در كلاس هاي آموزش الكترونيكي يا online مد نظر داشته باشند.
3. چه چيزي باعث موفقيت يك دانشجو در آموزش الكترونيكي يا online مي شود؟

دیدگاه خود را وارد کنید
تعداد دیدگاه ها : 2 دیدگاه
  1. سلام
    دوستان من دانشجوی کارشناسی ارشد هستم و موضوع پایان نامه ام بررسی مدلهای آموزش الکترونیکیه اگه ممکنه مقاله درباره مدلهای مختلف آموزش الکترونیکی برام بگذارین
    ممنون …

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *