متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
گوگل اعلام کرده است که در حال حاظر میزبان بیش از 675,000 برنامه در فروشگاه خود Google Play است و تعداد دریافت برنامه ( downloads) بیش از 25 میلیارد تا به امروز است. شاهکار گوگل اینجاست که تنها در عرض شش ماه توانسته به رکورد فروشگاه اپل App Store در تعداد دانلود ( 25billion app downloads) دست پیدا کند.