متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
در این مقاله می خواهیم این دو غول بزرگ دنیای تکنولوژی را از تمامی جهات و به صورت کامل و جامع با یکدیگر مقایسه کنیم و در نهایت یک جمع بندی کلی در مورد مشخصات iPhone 6 Plus و Google Nexus 6 داشته باشیم. با گویا آی تی همراه باشید.