متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
تا آنجایی که حافظه من یاری می کند شرکت Onkyo سابقه ای طولانی در ساخت پایه های پخش آی پاد داشته است ، اما این مسئله که این شرکت یک رایانه کامل(all-in-one) با ویژگی اتصال آیپاد تولید کرده ، به ویژه هنگامی که توانایی اتصال آی فون را