متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
Wacom یکی از اعضای جدید Bamboo Tablets را که Multi touch است را معرفی کرد. Bamboo Tablet جدید Multi Touch است که ورودی داده ها […]