متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
یک بازی خوب دیگر از شرکت بازی سازی bethesda هم منتشر شد و مثله همیشه توانست موفق شود و نظر همه را به خود جلب کند. این شرکت بازی سازی جزو معدود شرکت هایی بود که یک آن بالا آمد و از همه ی رقبای خود جلو زد. به نظر من اعضای تیم بازی سازی bethesda وسواس بسیاری به بازی هایی که می سازند دارند و این دلیل موفق بودن تمام عنوان هایی است که این شرکت منتشر می کند.