متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

Dropbox

حتماً تاکنون برایتان اتفاق افتاده که بخواهید فایل‌های خود را با دوستانتان به اشتراک بگذارید. اگر تنها یک فایل مورد نظر شما بود، به راحتی آن را به همراه یک ایمیل برای دوستانتان می‌فرستادید اما اگر تعداد فایل‌ها زیاد بود و دوست داشتید که به طور مداوم منابع مشترک خود با دیگران را تغییر دهید چه کار می‌کردید؟