متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
به طور قطع حدود 99 از شما حداقل یک ایمیل دارید . اگر تعداد بیشتری ایمیل داشته باشید مثلا در حدود 3 الی 4 عدد ، به احتمال 90 درصد تعدادی از آنها متعلق به یکی از سه سرویس دهنده برتر خدمات ایمیل ، یعنی یاهو ، گوگل و یا مایکروسافت است .