متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
قرار دادن تلویزیون بر روی جاهایی که حرارت متناسبی (مثل شومینه) دارد برای خانم های خانه جا های خوب و خیره کننده ای به نظر می رسد؛ هم جای کمتری اشغال می کند و هم منظره زیبایی خلق می کند اما.....