متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اگر شما هم مثل من ویندوز 8 را نصب کرده باشید، از همان اولش به ترس کار با آن پی می برید. آنجا هیچ نوار ابزار سریع ( Quick Launch) یا منوی استارت...