متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
دستگاهی برای ذخیره انرژی لپ تاپ ها ارائه شده است که از مصرف بیهوده انرژی این دستگاه جلوگیری می کند.این دستگاه که USB One Button Power Saver نامیده می شود برای کسانی طراحی شده