متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
به احتمال زیاد شما هم با گوگل و جستجوگر تصاویر آن آشنا هستید. اگر چند روز پیش از سایت گوگل و جستجوگر تصویر آن بازدید کرده باشید خواهید دید که تغییراتی در نحوه جستجو و نمایش تصاویر در سیستم به وجود آمده است.