DigiKala Ads
متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

Ipad

تیم کوک مدیر عامل شرکت Apple ، همواره تأکید زیادی بر قدم گذاشتن این کمپانی در مسیر تکنولوژی های سبز و سیاست های ترقی خواه اجتماعی دارد.