متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اکثر کاربران کامپیوتر با استفاده از کامپیوتر های خود حداقل به طور گهگاه هم که شده با صفحات و پوشه ها و اسناد سر وکار دارند . و هنوز که هنوز است مایکروسافت ورد یکی از محبوب ترین برنامه های کاربردی ویرایش متن