متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
Shield بدون شك يك قدم بسيار بزرگ در راه بازيهاي قابل حمل است. چيپ ست Tegra 4 قدرت بسيار زيادي را در اختيار كنسول قرار داده و به شما اين امكان را مي دهد كه آخرين بازيهاي اندرويدي را بدون زحمت اضافه اجرا كنيد...