متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
همانطور که می دانید در قسمت Task Manager ویندوز اطلاعات زیادی در مورد وضعیت فعلی سیستم عامل در اختیار کاربر قرا می گیرد. این بخش می تواند وضعیت پروسه ها(برنامه های) درحال اجرا ، برنامه های