متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

password

امروزه در اکثر موارد از کلمات عبور به منظور تایید هویت در بخش های مختلف استفاده میشود . از وبسایت های اینترنتی گرفته تا سازمان ها . چون این روش نسبت به سایر روش هایی که به منظور تایید هویت استفاده میشوند