متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مدیر عامل قسمت امریکا شمالی برند سونی – SCEA CEO Andrew House – اندرو هاوس در طول مراسم سخنرانی – Kaz Hirai’s – مدیر عامل برند […]