DigiKala Ads
متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

Privacy

آیا تاکنون نام Facebook Places را شنیده اید؟ (بنا به اعلام فیس بوک) «مکان ها» اساسا قابلیتی جدید از فیس بوک برای به اشتراک گذاشتن محتوا با دوستانی است که در مکانی که در حال حاضر در آن قرار دارید حضور دارند.