متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
هفته گذشته بود که باخبر شدیم فوراسکوئر تصمیم دارد برخی از ویژگی‌های چک-این خود را در قالب یک نرم‌افزار جدید به نام Swarm عرضه کند. […]