متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

yahoo

تلاش شرکت‌‌های خدماتی وب سایت برای تطبیق خدماتشان ( از جمله اخبار و نتایج جستجو ) با سلایق شخصی ما، پیامد ناخواستۀ خطرناکی را بوجود می آورد: ما در " حباب‌‌های فیلتر " به دام می‌افتیم و در معرض اطلاعاتی که می‌توانند دید جهانی ما را گسترش دهند و یا به چالش بکشند قرار نمی‌گیریم. " الی پاریسر " (Eli Pariser)در این مقاله به این موضوع می پردازد.