بنابر توضیحاتی که در وب سایت تحقیقات مایکروسافت Microsoft Research داده شده، تکنولوژی OmniTouch یک سیستم قابل پوشیدن است که امکان استفاده از هر سطحی به عنوان یک صفحه لمسی را به ما می دهد.

 

Hrvoje Benko از گروه تحقیقاتی تعامل طبیعی کمپانی مایکروسافت می گوید: ما می خواهیم از تمام سطوحی که در دنیای واقعی وجود دارد استفاده کنیم.

این تکنولوژی یک پروژکتور لیزری در ابعاد پیکومتر با یک دوربین تشخیص فاصله ترکیب می کند، البته دوربین تشخیص فاصله با چیزی که مایکروسافت در کینکت (دستگاه کنترلی Xbox 360 است که با تشخیص حرکات شخصی که جلوی دوربین است، به عنوان کنترلر کنسول عمل می کند) متفاوت نیست. دوربین حسگر فاصله برای کار در فواصل کم تصحیح شده است، این دوربین هم توسط کمپانی PrimeSense به صورت آزمایشی طراحی و ساخته شده است. مایکروسافت می گوید اگر کاربر دوربین و پروژکتور راکالیبره و تنظیم کند قادر به استفاده از آن خواهد بود.

در این پروژه نکات کلیدی مختلفی وجود دارد، تعریف شکل انگشتان برای سیستم و این که هر سطح به طور بالقوه یک سطح تصویر شده برای تعامل لمسی است، تشخیص لمس وقتی که سطح لمس می شود در حالیکه روی سطح هیچ سنسوری وجود ندارد!

یک محصول تجاری که مشتری از آن راضی باشد معمولا سنگین و بزرگ نیست، این محصول نیز بسیار کوچک خواهد بود. پروژه ی OmniTouch در UIST 2012 پرده برداری خواهد شد.

منبع:

cnet