استوديو تبليغاتي Le3 خلاقيت جديدي را در خيابان‌هاي پاريس پياده كرده‌اند با نام (ببر طلايي) . پياده كردن هنر شهري و تعامل آن با معماري با استفاده از روش نقشه‌برداري در حركت از خيابان‌هاي پاريس . براي مشاهده اين خلاقيت به ويدئو و تصاوير زير توجه كنيد .