در تصاوير زير شما انبار يا پاركينگ ماشين‌هاي فولكس واگن در شهر ولفسبورگ آلمان را مشاهده مي‌كنيد، اين پاركينگ ماشين كه در فيلم ماموريت غيرممكن 4 به نمايش گذاشته شد يك برج 20 طبقه خودكار و هوشمند در شهر ولفسبورگ آلمان است كه متعلق به شركت فولكس واگن است . از اين تصاوير ديدني لذت ببريد و ايده و تكنولوژي را در اين تصاوير مشاهده كنيد .