متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اول از همه کمی در مورد نقش رجیستری و چگونگی رجیستری صحبت میکنیم. رجیستری در حقیقت یک منبع بزرگ از اطلاعات سیستم عامل شما را تشکیل میدهد. اگر بخواهیم رجیستری را تعریف