متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
سرعت ظهور و معرفی نوآوری های تکنولوژیکی در دنیای انفورماتیک فوق العاده سریع است، شاید تعجب کنید اگر بدانید قدرت پردازش یک تلفن همراه متوسط امروزی بیشتر از رایانه ای است که کمک کرد تا فضانوردان آپولو 11 در سال 1969 روی ماه فرود بیایند!