متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
یکی از دلایلی که اینترنت اکسپلور محبوبیت خود را در میان کاربران از دست داد بر می گردد به اینکه این مرور گر از کمبود ویژگی تب در مرورگرهای سابق خود رنج می برد به طوری