متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
سال 2010 با تمام حوادث و اتفاقاتش چه در دنیای واقعی و چه در دنیای مجازی و بازی های رایانه ای رو به اتمام است . در این سال شاهد بازی های خیلی خوبی در تمام ژانر ها بودیم