متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مایکروسافت در مصاحبه ای جزئیات جدیدی در مورد DirectX 11.1 و قابلیت های آن منتشر کرد. در این مصاحبه مایکروسافت پیشرفت های DirectX که در واسط Metro مورد استفاده قرار گرفته را شرح داد.