متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
اگر منتظر بودید تا شاهد یک دعوای درست و حسابی بین سونی و جورج هاتز معروف به «جوهات» هکر پلی استیشن ۳ باشید٬ حالا باید به تماشای یک پایان غیر منتظره بنشینید. همان طور که ناتان گریسون