متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

internet

"اگر عنوان این مقاله را در گوگل وارد کنید تارنماهایی را خواهید دید که این مطلب را منتشر کرده اند ! این مطلب متعلق به بنده است که ابتدا در تارنمای شخصی ام که هم اکنون تعطیل است قرار داده شد اما هیچ نامی از منبع آن در تارنماهای مذکور نوشته نشده است از این رو این مطلب در گویا آی تی بازنشر شد.""