متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
مرور برچسب

iPod touch

تا آنجایی که حافظه من یاری می کند شرکت Onkyo سابقه ای طولانی در ساخت پایه های پخش آی پاد داشته است ، اما این مسئله که این شرکت یک رایانه کامل(all-in-one) با ویژگی اتصال آیپاد تولید کرده ، به ویژه هنگامی که توانایی اتصال آی فون را