متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
ممکن است اپل در تبلیغات نوت بوک های خود بگوید: بله، ما در دورانی زندگی می کنیم که کامپیوتر های دسکتاپی را پشت سر گذاشته و به دست فراموشی سپرده ایم، اما توجه کنید که آنها