متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
یکی از آزار دهنده ترین مسئله ها در Firefox این است که نرم افزار شخص ثالث می تواند add-ons ها و پلاگین ها را بدون اجازه ی کاربر نصب کند که از نقطه نظر امنیتی مشکل اساسی می باشد و به صورت معما باقی مانده است که چرا توسعه دهنده ها هرگز به فکر