متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
امروزه سایت های مربی گری فوتبال از طریق آنلاین کم نیستند و به خاطر امکانات زیادشان باید حجم زیادی از اطلاعات را بارگزاری کنند که این کار هم وقت گیر است و هم سرعت سایت را پایین می اورد