متفاوت ترین مجله اینترنتی ...
این خبر هنوز تایید نشده و در حد یک شایعه است، اما گفته شده که ظاهرا شرکت سامسونگ در حال کار بروی یک ساعت هوشمند […]