Box.net و  fuze meeting با هم در اضافه کردن ملاقات های زنده و اشترک گزاری تصویر شریک هستند

حالا اشتراک گزاری فایل saas  و زیرمجموعه های همکارش که بعد از sharepoint  در صدر امدند جزییات کنفرانس اینترنتی را اضافه کردند.

برای آنهایی که آشنایی با ان ندارند fuze meeting  جایگزین ساده برای تنظیمات پرطرفداری مثل gotomeeting ,dim webex است.

هر 2 نرم افزار مثل پیشنهادهای سرویسی که بر پایه مجانی وجوددارد هستند بنابراین طیف کاملی در گزینه های پرداختی وجود دارد. ورژن شخصی محدودو مجانی است و تا زمانی که استفاده شرکتی درخواست حق الزحمه سالیانه خواهد کرد. استفاده از FUZE  مثل قسمتی از جعبه حساب های شما به شما اجزاه هدایت کردن قرارهای شما را میدهد،  میزکار خود رو به اشتراک بگزارید ( که نیازمند دانلود است) و جعبه فایل های خودرا در فضای همکاری FUZE  آپلود کنید

BOX FUZE meeting را مثل قسمتی از سیستم OPENBOX که به کاربران اجازه به اشتراک گزاری فایل هایشان را به همراه سرویس های زیادتر میدهد حمایت میکند

اما FUZE  به شدت با برخی سرویس های مقابل  رقابت میکند،  برای مثال webex و gotomeeting  .

برای جلب کردن  نگهدارندگان جعبه حساب ها، پایه کاربرد کاربران که معمولا بیشتر به روی ابراز جدید  saas باز است ممکن است تقویت بزرگی در تلاش آن برای بدست آوردن به اشتراک گزاری سهام بازار باشد

منبع: ReadWrite