برخي آناليزر ها و افرادي كه در صنعت بازي سازي پيشبيني هايي مي كنند، سال 2014 را سال تولد كنسول نسل بعدي مايكروسافت معرفي كردند. اين اولين باري نيست كه تاريخي را براي Xbox720 مشخص كرده اند و از نظر برخي نيز 2015 سال خداحافظي با Xbox360 است.

با توجه به اينكه مدتي است كه خبر هاي  ريادي از كنسول بعدي ايكس باكس در همه جاي ديده مي شود،‌ اما مايكروسافت به طور رسمي اين امر را تاييد نكرده  و در برخي خبر ها نيز كنسول Xbox720 را نقض كرده است. به هر حال وجود كنسول xbox720 حتمي است ولي تاريخ دقيق آن مشخص نيست.