اينفوگرافي بي نظير از بازي فراموش نشدني و يك ميراث براي بازي هاي رايانه اي يعني TETRIS به طور اختصاصي از مجله ي اينترنتي گويا اي تي