عرضه ی به روز رسانی جدید برای بازی Assassin’s Creed Origins

عرضه ی به روز رسانی جدید برای بازی Assassin’s Creed Origins
  • 1396/9/16
  • محمدرضا مرتضایی
  • 0

قرار است به زودی یک به روزرسانی جدید برای Assassin’s Creed Origins عرضه شود. گویا این به روزرسانی جدید حاوی یک درجه ی سختی جدید برای بازی است. این خبر را خودِ شرکت سازنده ی این بازی، یعنی شرکت یوبی سافت، منتشر کرده است.

گویا آی تی – چنان که گفته شد، در به روز رسانی جدید قرار است یک درجه سختی جدید به بازی اضافه شود، درجه سختی ای با عنوان Naightmare mode. در واقع خصیصه ی اصلی این درجه، در مقاوم تر بودن دشمنان است. تغییر دیگری که در به روز رسانی جدید اعمال خواهد شد یک گزینه ی جدید با نام enemy scaling یا سطح بندی دشمنان است. در واقع با فعال کردن این گزینه، بازی اندکی آسان تر می شود چرا که Bayek در مأموریت های خود با دشمنانی نسبتاً سطح پایین تر برخورد می کند. در واقع این گزینه بیشتر برای کسانی است که کلیت این بازی برایشان سخت است اما در عین حال علاقه ای زیاد برای بازی با آن دارند.
Assassin's Creed Origins
افزون بر دو تغییر گفته شده، دو مأموریت جدید نیز در به روز رسان جدید وجود دارند. یکی از این مأموریت ها Horde mode نام دارد. در این مأموریت کاربر با دشمنان زیادی مواجه می شود و می بایست با همه ی آن ها بجنگد و نابودشان سازد. اما در باب مأموریتِ دیگر خبر دقیقی در دست نیست و خود شرکت سازنده تنها یک تصویر مبهم از آن منتشر کرده است.
نکته ای دیگر که می بایست ذکر شود این است که در همین ماه جاری قرار است آخرین قسمت از فرآیند آنلاین مبارزه با خدایان مصر عرضه شود و به این ترتیب کاربر بایستی با آخرین خدای مصر، یعنی Sekhmet، بجنگد و چنان چه پیروز شود به پاداش بزرگی دست خواهد یافت.

البته این ها تمام ماجرای به روز رسان جدید نیستند. مواردی دیگر از جمله برخی آیتم های ظاهری جدید نیز قرار است در به روز رسانی جدید به بازی افزوده شوند.

دیدگاه خود را وارد کنید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *